Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac

Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac. Ponudu mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za predmetnu djelatnost. Otkupna cijena dokumentacije za nadmetanje iznosi 100,00 kuna, koju zainteresirani uplaćuju na žiro račun Općine Oriovac 2340009-1830900007, pozivom na broj 7706 – OIB, uz naznaku „Javno nadmetanje: održavanje javne rasvjete“.
Ponuda treba sadržavati:

* ime i prezime podnositelja ponude i njegovo prebivalište, odnosno naziv i sjedište tvrtke
* izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno rješenje o obrtu za fizičke osobe ne stariji od 6 mjeseci
* podatke o bonitetu BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana
* potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima (Porezna uprava) ne stariju od 30 dana
* potvrdu da se protiv direktora odnosno vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak, ovjerenu kod javnog bilježnika
* reference tvrtke, odnosno obrta za obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete (oprema, struktura djelatnika te popis radova održavanja javne rasvjete s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koji sadrže vrijednost, mjesto izvršenja, te podatke da su izvedeni po pravilima struke)
* ponudbeni troškovnik s ukupnom vrijednosti radova s posebno iskazanim PDV-om

Najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja udovoljava uvjetima iz natječaja i ima najnižu ponuđenu cijenu. Ugovor o obavljanju poslova koji su predmet natječaja zaključit će se s izabranim ponuditeljem na rok od 4 godine.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Općine (8. siječnja 2009.), a dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC
S naznakom „NE OTVARAJ – ponuda za održavanje javne rasvjete“

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png