Poziv jedinicama lokalne samouprave

apz-logoPozivaju se jedinice lokalne samouprave na dostavu dokumentacije Agenciji za poljoprivredno zemljište za slučaj da na njihovom području postoji interes fizičkih i pravnih osoba za sklapanja Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju odredbe članka 48. st. 1. točke a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/13, u daljem tekstu: Zakon),

citira se:
„(1) Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu i zakupu za ribnjake Agencija može sklopiti ugovor o privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev, i to:
a) posjednicima kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog".

Temeljem odredbe članka 48. st. 2. i 3. Zakona Ugovor se sklapa s fizičkim i pravnim osobama koje su platile sve obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta koje je bilo predmet zakupa po ugovoru koji je istekao i to na rok do pet godina, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu ili zakupu za ribnjake ili drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, sukladno odredbama Zakona.

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta temeljem sklopljenog Ugovora plaća se godišnje, do kraja lipnja tekuće godine, u visini iznosa koji je bio ugovoren po prijašnjem ugovoru. U konkretnom slučaju, obveza plaćanje naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta za prvu godinu odnosno 2015. godinu dospijeva do 30. lipnja 2015., a za svaku slijedeću godinu do 30. lipnja tekuće godine.

Ovaj poziv odnosi se samo za slučaj da na vašem području postoji interes pravnih i fizičkih osoba za sklapanje Ugovora kojima je Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države istekao tijekom 2014. godine ili će isteći do 9. lipnja 2015.
Na temelju dostavljene dokumentacije Agencija za poljoprivredno zemljište će izraditi i sklopiti Ugovore te ih dostaviti strankama i nadležnim tijelima najkasnije do 5. lipnja 2015.

Slijedom navedenog, pozivate se na dostavu sljedeće dokumentacije:

1. Preslik Ugovora o zakupu (i aneks Ugovora), koji je istekao ili će isteći do 9. lipnja 2015.,
2. Popis katastarskih čestica koje su bile predmet zakupa, u Excel tablici, koja je prilog ovom pismenu i koja se dostavlja elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
3. Preslik Zapisnika Povjerenstva za uvođenje u posjed temeljem Ugovora o zakupu koji je istekao ili će isteći do 9. lipnja 2015.,
4. Dokaz da su podmirene sve dospjele obveze na temelju Ugovora o zakupu koji je istekao ili će isteći do 9. lipnja 2015 (potvrda u izvorniku uz financijsku karticu),
5. Vlasnički i posjedovni list – e-izvadak, neslužbeni,
6. Preslik Rješenja Državne geodetske uprave nadležnog područnog ureda za slučaj promjene u katastarskom operatu (eventualna parcelacija, promjena kulture, površine i sl.),
7. Preslik Rješenja nadležnog tijela u svezi povrata imovine ovlaštenicima u koliko je isto donijeto,
8. Preslik dokumentacije za slučaj promjene iz članak 35. Zakona rješenje nadležnog tijela (rješenje nadležnog tijela),
9. Preslik dokumentacije za slučaj promjene osobnih podataka dokaz (vjenčani list i dr.),
10. Preslik osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor,
11. Preslik Izvatka iz sudskog registra za pravne osobe – ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u presliku iznimno u izvorniku na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.
Popis katastarskih čestica dostavlja se u Excel tablici elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za dostavu dokumentacije: 13. ožujka 2015. do 16:00 sati.

O samom postupku sklapanja predmetnih Ugovora te obvezi plaćanja troškova ovjere javnog bilježnika za ovjeru Ugovora, Agencija će korisnike naknadno obavijestiti putem mrežne stranice www.zemljiste.mps.hr i oglasne ploče jedinice lokalne samouprave.

OGLASI


INFORMACIJE


dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png