Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Oriovačke razvojne agencije

opcina oriovac

Na temelju odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br.111/93,34/99,121/99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,111/12,68/13,110/15,40/19,34/22) i Izjave o osnivanju društva „ORA „ d.o.o. (Izjava broj : 04-134/2022-1 od 09.06. 2022. godine ) ,Skupština Društva „ORA“ d.o.o. sa sjedištem u Oriovcu , Trg hrvatskog preporoda 1, dana 29.07.2022. godine raspisujeJAVNI NATJEČAJ
Za izbor i imenovanje direktora
Oriovačke razvojne agencije
„ORA „ d.o.o.
1 izvršitelj /ica na mandatno razdoblje od 5 godina

Za izbor i imenovanje direktora oriovačke razvojne agencije „ORA“ d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove uvjete:
- Visoka ili viša stručna sprema (VŠS ili VSS) ekonomskog usmjerenja , odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
- Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
- Nekažnjivost,
- Aktivno poznavanje rada na računalu ,
- Radne ,stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
- Uz osobne podatke naznačiti kontakt telefon i e-mail adresu,
- Životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,
- Dokaz o stručnoj spremi- preslika diplome,
- Dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- Preslika osobne iskaznice ili domovnice,
- Uvjerenje o nekažnjavanju ili da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – čl.239.Zakona o trgovačkim društvima.

Direktor oriovačke razvojne agencije prima se na mandat od 5 godine , uz mogućnost ponovnog izbora , uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju prednost moraju se u prijavi pozvati na to pravo , odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu .Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101.Zakona o hrvatskom braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17,98/19,84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ,i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se , sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.157/13,152/14,39/18,32/20 ) , pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja ,dužni su uz prijavu na natječaj , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti o dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge (dokumente ) navedene u natječaju.

Skupština ima pravo od kandidata tražiti dodatna pojašnjenja iz navoda u prijavi.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima ispunjavanja uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobnom dostavu na adresu :

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC
S naznakom : PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA
Direktora „ORA“ d.o.o.
NE OTVARATI

Rok za dostavu prijava je do 08.08.2022. godine.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave pozvat će se na razgovor o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi.

Kandidati koji se na odazovu na razgovor smatrat će se da su odustali od prijave.

Skupština zadržava pravo poništenja natječaja te neprihvaćanje niti jedne prijave bez argumentiranja razloga.

Predsjednik Skupštine:
Antun Pavetić

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png