Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

opcina oriovac

Temeljem članka 15. "Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/2021. od 31. ožujka 2021. godine), Odluke Župana (KLASA: 320-08/21-01/, URBROJ: 2178/1-04-02/06-21-03 od 28. travnja 2021.) i pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede od 5. ožujka 2021. godine (KLASA: 404-01/21-01/73, URBROJ: 525-08/0245-21-2), o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti-Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, objavljuje

Opširnije...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Oriovac

opcina oriovac

Temeljem odredbe članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18,115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede, daje suglasnost na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac, KLASA: 022-01/20-01/78, URBROJ: 2178/10-01-20-1, koju je donij elo Općinsko vijeće Općine Oriovac na 24. sjednici održanoj dana 28. listopada 2020. godine.

Opširnije...

Izmjena i dopuna odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac

opcina oriovac

Temeljem odredbe članka 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18 i 98/19 u daljnjem tekstu: Zakon), Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost na Izmjenu i dopunu odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac, KLASA: 320-02/21-01/5, URBROJ: 2178/10-04-21-2, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Oriovac na 30. sjednici održanoj dana 07. travnja 2021. godine.

Opširnije...

Obavijest - zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac

opcina oriovacObavjestavamo Vas da je dana 29.03.2021. godine u Općinu Oriovac zaprimljeno očitovanje Ministarstva poljoprivrede na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske za općinu Oriovac, koju objavljujemo zajedno sa Odlukom Opcinskog vijeća.

Opširnije...

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš modernizacije željezničke pruge M104

opcina oriovacUpravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao koordinator provedbe javne rasprave, temeljem članaka 160., 162. i 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članaka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", br. 64/08),

Opširnije...

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja u 2021. godini

opcina oriovacNa temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 24/18  i  1/20) objavljuje se

Opširnije...

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2021.

opcina oriovac

 Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac (Klasa: 022-01/15-01/93, Urbroj: 2178/10-01-15-1), općinski načelnik Općine Oriovac, raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za financiranje programa/projekata koje provode
udruge na području općine Oriovac u 2021. godini

Opširnije...

Savjetovanje s javnošću - statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Oriovac

opcina oriovacTemeljem čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13, 85/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarenje potpora iz Odluke o sufinanciranju doprinosa iz plaće

opcina oriovac

Na temelju Odluke o sufinanciranju doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 03/21) raspisuje se

Opširnije...

Plan prijma u službu u Općinu Oriovac u 2021. godini

opcina oriovac

Na temelju članka 10.st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 86/08 , 61/11, 04/18, 112/19) i članka 47. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 , 07/13 ,04/18 , 6/20 ), Načelnik općine Oriovac dana 11. siječnja. 2021.godine donio je

Opširnije...

Održano je 4. kolo Šaranske lige

opcina oriovacDana 3., 4. i 5. rujna 2021. na jezeru Čaplja održano je 4. kolo Šaranske lige u organizaciji Športsko-ribolovnog saveza Brodsko-posavske županije.

Opširnije...

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png