Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte koje provode udruge na području općine Oriovac u 2021.

opcina oriovacTemeljem članka 22. Pravilnika o financiranju aktivnosti projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 12/16)

Opširnije...

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti na području općine Oriovac u 2021. godini

opcina oriovac

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( „Narodne novine“ broj 79/07., 113/08., 43/09. 130/17.,114/18.,47/20.,134/20.), točke 5.1. Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Oriovac u 2021. godini izrađenog od Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Brodsko posavske županije, te članka 47. Statuta Općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/09,7/13, 4/18 i 6/20) Načelnik općine Oriovac na dana 16.02.2021. godine donosi

Opširnije...

Počinje s radom reciklažno dvorište

opcina oriovac

1. veljače 2021. godine sa radom počinje naše Reciklažno dvorište u Zagrebačkoj ulici broj 15 A u Oriovcu.

 

Opširnije...

Izmjene i dopune Odluke o poticanju razvoja poljoprivrede na području općine Oriovac

opcina oriovac

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13 , 4/18 i 6/20), Općinsko vijeće općine Oriovac 28.01.2021. godine donosi

Opširnije...

Rezultati Javnog poziva za dodjelu subvencije za uzgoj i držanje ženske teladi predviđene za reprodukciju za 2021. godinu

opcina oriovac

Dana 15.01.2021.godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području općine Oriovac za 2021.godinu pod točkom A/ za uzgoj i držanje ženske teladi predviđene za reprodukciju.

Opširnije...

Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2021. godini

opcina oriovacJedinstveni upravni odjel Općine Oriovac na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac Klasa: 022-01/15-01/93, Urbroj:2178/10-01-15-1 donosi

 

Opširnije...

Obavijest o pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti DIMNJAČARSKIH POSLOVA

opcina oriovac

Obavijest o pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti

 

 

Opširnije...

Općina Oriovac donirala je danas građevinski materijal stradalnicima od potresa

opcina oriovac

Općina Oriovac donirala je danas građevinski materijal stradalnicima u mjestu Majske Poljane, kućni broj 69 A, konkretno supružnicima Tomić, koji su teško stradali u potresu.

Opširnije...

Odluka o privremenom oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade

opcina oriovac

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18, 32/20), i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 4/18 i 6/20), Općinsko vijeće općine Oriovac na 26.sjednici (telefonskoj) održanoj 23.12.2020.godine donosi

 

 

Opširnije...

Odluka o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za općinu Oriovac u 2021. godini

opcina oriovac

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20) i članka 47. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 4/18 i 6/20), Načelnik općine Oriovac dana 05.01.2021.godine donosi

 

 

Opširnije...

Izvješće i rang lista kandidata - komunalni redar

opcina oriovac

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u općinu Oriovac – komunalnog redara na određeno vrijeme, izrađuje sljedeće

Opširnije...

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png