Javni natječaj za program „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II"

zazeli 2018

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 s datumom 17.06.2020. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II„ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0117 Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela objavljuje:

 

JAVNI POZIV
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi II“ u projektu „Zajedno s osmijehom“

Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Nova Kapela i Općine Oriovac da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zajedno s osmijehom“ za radno mjesto DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

S područja općine Oriovac će se zaposliti 29 žena.

- Broj traženih radnika: 60
- Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području Općine Nova Kapela i Općine Oriovac
- Radno vrijeme: puno radno vrijeme
- Vrsta Ugovora: Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme
- Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naznakom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz statusa skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)
Opis poslova:
- Pomoć u dostavi namirnica
- Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
- Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika
- Briga o higijeni
- Pomoć u socijalnoj integraciji
- Pomoć u posredovanju u ostvarenju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
- Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
- Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
- Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

Prijavi je potrebno priložiti:
- zamolbu podnositelja prijave,
- životopis podnositelja prijave,
- presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
- potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebnoje da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
- presliku osobne iskaznice
- uvjerenje da se protiv osobe koja podnosi prijavu ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave.


Prijave se dostavljaju u roku od deset (10) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnoj službi Slavonski Brod i ispostavi Nova Gradiška. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte na adresu:
Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela
s naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI - Zajedno s osmijehom – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj mobitela 091/594-4397. Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama Općina na čijem području se projekt provodi (Općine Nova Kapela i Općine Oriovac).
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog javnog poziva bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obaviještene. Obavijest o prijemu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: UDRUGA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA OPĆINE NOVA KAPELA
Kontakt:
pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 9, NOVA KAPELA

Link na natječaj: burza rada

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Općine Oriovac

opcina oriovac

IZVJEŠĆE

o javnoj raspravi o prijedlogu V. lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Općine Oriovac

Javna rasprava održana je temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Ovo lzvješće izrađeno je sukladno odredbama članka 103. Zakona.
Temeljem Odluke o izradi V. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac, Općina Oriovac je započela izradu plana.
Javna rasprava trajala je ad 26.06.2020. godine do 03.07.2020. godine.
Javno izlaganje održano je 02.07.2020. godine u prostorijama Općine Oriovac s početkom u 11.00 sati.

Potpuno Izvješće možete preuzeti ovdje.

 

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac

opcina oriovac

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 , 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac KLASA: 022-01/19-01/60, URBROJ: 2178/10-01-19-1 od 30.10.2019 godine, Općinsko vijeće Općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 30.10.2019 .godine objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Oriovac

Predmet javnog natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac na području katastarskih općina Bečic , Ciglenik ,Kujnik ,Malino , Lužani , Oriovac , Pričac , Radovanje , Slavonski Kobaš i Živike , koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Oriovac predviđeno za prodaju.

Cjelokupni tekst Javnog natječaja preuzmite ovdje,
a obrazac Ponude za kupnju ovdje.

exPopis čestica

 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac

opcina oriovac

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 , 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac KLASA: 022-01/19-01/59 , URBROJ:2178/10-01-19-1 od 30.10.2019 godine, Općinsko vijeće Općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 30.10.2019 .godine objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Oriovac

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac na području katastarskih općina Bečic , Ciglenik , Lužani , Oriovac , Pričac , Radovanje , Slavonski Kobaš i Živike , koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Oriovac predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Oriovac predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Cjelokupni tekst Javnog natječaja preuzmite ovdje,
a obrazac Ponude za zakup ovdje.

exPopis čestica

 

Održana 22. Oriovačka fišijada

fisijada 2020U subotu 4. srpnja 2020. bogat zabavni i gastro sadržaj zabilježen je u Općini Oriovac. Brojni posjetitelji u velikom su broju ispunili park u centru Oriovca. Njihovu su pažnju zaokupili majstori fiša 22. Oriovačke fišijade, manifestacije s najdužom tradicijom u Županiji. Ukupno 45 natjecatelja iz cijele Slavonije i Baranje, odlučilo je sučeliti svoje recepte ovog tradicionalnog slavonskog jela. Interes na ovoj manifestaciji pokazalo je i društvo iz Njemačke predvođeni g. Mirsadom Dinalićem koji korisiti svaku priliku uživati u događanjima ovoga kraja.

Za organizaciju ove fišijade zaslužna je ŠRU "Šaran" kao i Općina Oriovac koja svake godine svojim sponzorstvom nosi veći financijski teret. Fiš po fiš, komisija je redom analizirala, a detalji presudili te su se tako ove godine u vrhu našli Kristijan Katušić iz Babine Grede s osvojenim trećim mjestom, Ivica Pandurević iz Velike Kopanice na drugom mjestu i Jozo Kitanović iz Velike Kopanice čiji je fiš proglašen najboljim fišem ovogodišnje Fišijade. Za brojne nagrade pobrinuli su se i brojni drugi sponzori od kojih valja istaći "Šafran", "Pavić Plast", "Rekord-tim", "Oriomatrix", Tapetariju "Cedrus", "Oriolik" i Opg "Vučković", dok su zabavni dio večeri odradili dečki iz tamburaškog sastava "Lengeri".

S obzirom na pandemiju korona virusa članovi ŠRU "Šaran" zaslužuju svaku pohvalu za uspješno organiziranje manifestacije i provođenje svih epidemiološkim mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite.

FOTOGALERIJA

DVD Živike-Pričac obilježio 70 godina postojanja

energija

5.7.2020. kroz selo Živike i Pričac odjeknula je budnica koja je po protokolu najavila veliki događaj za ova dva mjesta. Naime svojim je požrtovnim radom DVD koji ondje djeluje dočekao svojih okruglih 70 godina postojanja i djelovanja.
Svečanost su uveličala mnoga vatrogasna društva iz okolinih mjesta, a gotovo da je svaki miještanin imao svoj zadatak u ovoj zahtjevnoj organizaciji. LIjepo vrijeme omogućilo je da se cjelokupni program, koji se sastojao od budnice, svete mise, polaganja vijenaca, javne vatrogasne vježbe, svečanog mimohoda, postrojavanja, sjednice i ručka, odvije neometano i prema protokolu.
Osim vatrogasnih društava, događaj su uveličali i predsjednik Vatrogasne zajednice općine Oriovac, Antun Jošić, načelnik Općine, Antun Pavetić, Predsjednik Općinskog vijeća, dr. Josip Jagodar te predsjednik Vatrogasne zajednice BPŽ, g. Milan Šulter.
U svojim obraćanjima gosti su istaknuli ponos na rad ovog Vatrogasnog društva, a sve je prisutne o prošlosti, njegovom osnutku i razvoju izvijestio tajnik DVD-a, Đuro Vinković čiji govor citiramo u cijelosti:
"Otprilike u ovo vrijeme, točnije, 7. srpnja 1950 godine kovač i trgovac Mijo Kereković okuplja grupu mještana i osniva dobrovoljno vatrogasno društvo Živike. Početak je bio iznimno zahtjevan i težak, u selu nije bilo adekvatnog prostora za okupljanje građana osim stare stražare i prostorija osnovne škole. Uz pomoć učiteljice Olge Špoljarić Margetić koja je stala uz mještane i pomogla im u njihovim nastojanjima za radom DVD - a uspijevaju se odraditi razni programi korisni ne samo za društvo, nego i za cijelu zajednicu. Tijekom vremena rada, društvu se priključuju i mještani mjesta Pričca. Uz stalan rad društva na raznim poljima za prvog predsjednika izabran je Mijo Kereković, zapovjednik Antun Kereković- Brko, tajnik Ivan Kereković od kapele, blagajnik Josip Vukelić. U upravnom odboru su bili i Josip Hren, Đuro Margetić, Vinko Kereković – Verauz, Slavko Dragosavljević, Luka Kereković – Klajića, Vilim Babić, Antun Buretić i Pavo Vinković. Neizravan povod za osnivanje društva bio je požar na štaglju molera Stjepana Kristića – Markagina. Nakon toga uslijedilo je još nekoliko požara koje je društvo uspješno odradilo. Na osnovu svog dobrog i uspješnog rada 26.kolovoza 1950 društvo dobiva pohvalnicu od MUP-a Narodne Republike Hrvatske.
Društvo u to vrijeme broji oko dvadesetak članova, a ohrabreni svojim radom društvo 1951 godine nabavlja prvu ručnu vatrogasnu štrcaljku koju još uvijek čuvamo od zaborava i planiramo joj naći dostojno mjesto kod našeg doma. Kao skladište za štrcaljku i ostalu skromnu opremu društva uređen je 1951 godine štagalj u školskom dvorištu.
1.siječnja 1951, Upravni odbor društva uz prisustvo mještana odlučuje se o izgradnji vatrogasnog doma na Igralu, tj. na današnjoj lokaciji. Obzirom na tešku financijsku situaciju u to vrijeme, bilo je teško pribaviti novčana sredstva za izgradnju, stoga je osnovana kulturno prosvjetna sekcija koju je vodio Slavko Kereković – Braco, gdje su članovi svojim nastupima prikupljali novac za potreban materijal. Kako bi se poboljšala kulturna slika mjesta osnovan je i tamburaški zbor, a tambure je nabavilo vatrogasno društvo. Vatrogasci su bili i pokretači akcije za elektrifikaciju sela, pa su tako u odboru većinom i bili vatrogasci.
7. listopada 1953 kreće se sa iskapanjem temelja i početak mukotrpne gradnje vatrogasnog doma, da bi 1956 dom bio stavljen pod krov. Nakon toga uslijedilo je uređenje prostorija i nabavka potrebite opreme. Od 14 do 17 ožujka 1956 održava se i tečaj za ispitanog vatrogasca kojeg pohađa 18 članova društva, te isti svi uspješno završavaju. Stvaranjem novih uvjeta vatrogasci u prostorijama doma organiziraju i prvu hrvatsku čitaonicu.
Vatrogasci nastavljaju i dalje sa vježbama, natjecanjima, nabavlja se oprema, usavršava se, te se posjećuju i ostala društva za obljetnice i godišnje skupštine. Vrijedno je za spomenuti i da je dugogodišnji zapovjednik Ivica Kereković – Brko pohađao višu vatrogasnu školu u Zagrebu.
Kao i do sada vatrogasci su inicijatori različitih akcija, tako su bili i inicijatori izgradnje pješačke staze 21. siječnja 1962 godine od Živika do Lužana, koje nažalost više nema. Iste godine nabavljena je vatrogasna mumpa na benzin tipa Slavica.
27. rujna 1964 godine vatrogasci Pričca pridružuju se DVD – u Živike, tako da se od toga dana društvo naziva Dobrovoljno vatrogasno društvo Živike – Pričac. Nakon Mije Kerekovića za predsjednika društva izabran je Luka Kereković – Klajo, tu dužnost poslije njega je obnašao Zlatko Kereković, da bi tu dužnost preuzeo Ivan Kereković – Brko, a zapovjednu odgovornost od Ivana Kerekovića preuzeo je Antun Kereković – Tona. Slijedeći predsjednik društva bio je Stjepan Vinković – Braco, a nakon nekog vremena tu dužnost ponovo preuzima Ivan Kereković – Brko. Nakon dugogodišnjeg obnašanja dužnosti Antuna Kerekovića – Tone kao zapovjednika, dužnost od njega preuzima Luka Dragosavljević koji je zapovijedao društvom 30 godina. Netom prije Domovinskog rata 1989 godine za predsjednika predlaže se Antun Vukelić koji nasljeđuje vođenje društva od Ivana Kerekovića i 1990 priprema i vodi 40. obljetnicu društva. U periodu od 1990 do 2000 godine članovi društva aktivno su sudjelovali u svim danim zadaćama prema zapovijedima kako civilne zaštite, tako i odaziva članova u obranu Republike Hrvatske. U istom periodu došlo je do smjene generacija, tako da nam se društvo pomladilo. Nakon 20 godina vođenja društva za predsjednika 2009 godine izabran je Vinko Kereković – Verauz, koji priprema i vodi 60 obljetnicu društva. Nakon iznenadne smrti Vinka Kerekovića dužnost predsjednika ponovo preuzima Antun Vukelić.
Društvo i dalje nastoji održavanjem članova, usavršavanjem, tako da danas broji 48 članova, od toga 5 operativnih, 16 izvršnih članova, 9 pričuvnih, 5 pomažućih, 5 počasnih članova, 7 veterana, od toga 14 vatrogasaca, 3 vatrogasca prve klase, 2 dočasnika prve klase, 1 vatrogasnog dočasnika i 1 časnika prve klase.
Isto tako ne manje važno, tijekom svih ovih godina imamo i mlade vatrogasce koji se zadnjih godina natječu u ligi BOBBS gdje si imali zapažene rezultate. Tu bih posebno istaknuo rad nekadašnjeg zapovjednika pokojnog Milana Dragosavljevića, a danas zapovjednika Josipa Šimića, koji su dali svoj obol u radu sa mladeži.
U suradnji sa susjednim društvom iz Lužana redovno obilježavamo našeg zaštitnika Svetog Florijana, a isto tako i čuvanje Isusovog groba za vrijeme Uskrsa u župnoj crkvi u Lužanima. Obzirom da smo u sklopu Vatrogasne zajednice općine Oriovac surađujemo i sa ostalim društvima iz naše općine, DVD-om Oriovac i DVD-om Slavonski Kobaš. Zbog dobre suradnje sa općinom Oriovac i načelnikom Antunom Pavetić za našu obljetnicu stiglo je i dugo očekivano kombi vozilo.
Još jedanput zahvaljujem se svima na vašoj nazočnosti i pažnji u želji da se vidimo na slijedećoj 80. obljetnici našeg društva. Za sve ove podatke kroz povijest zahvaljujem se gospodinu Vjekoslavu Kerekoviću, koji je bio tajnik dugi niz godina te vrijedno skupljao i čuvao podatke o našem društvu, ujedno se zahvaljujem našem nekadašnjem članu i također tajniku Franji Bariću koji je nažalost zbog posla otišao u Novu Gradišku, gdje je član njihovog DVD-a. Hvala i svim dosadašnjim predsjednicima, zapovjednicima, tajnicima i svim članovima koji su uspjeli sačuvati društvo, a na nama je da tako i nastavimo.
Želim Vam ugodan boravak i provod u nastavku obilježavanja ove naše obljetnice. Živjelo Hrvatsko vatrogastvo.
Srdačno Vas pozdravljam uz vatrogasni pozdrav VATRU GASI, BRATA SPASI."

U Malinu 3. po redu Slavonska noć

fisijada 2020Mještani sela Malina, odnosno NK "Mladost" proteklog su vikenda uspješno organizirali treću po redu Slavonsku noć.
Slavonska noć, bogata sportskim događanjima, počela je okupljanjem u 15 sati na nogometnom igralištu u Malinu nakon čega je uslijedio nogometni duel kluba domaćina i klubova okolnih sela, Slavonskog Kobaša, Magić Male i Stupničkih Kuta. U revijalnoj su utakmici snage odmjerili veterani kluba "Oriolik" iz Oriovca i "Maldost" iz Sibinja.
Bik na ražnju i bogata gastro ponuda zaokupila je one manje privržene sportu dok je gošća večeri poznato imene domaće glazbene scene, Cecilija, svojim nastupom oduševila i zabavila kako one starije tako i mlađu populaciju.
Organizaciju je posjetio i podržao načelnik Općine, Antun Pavetić.

3 slavonska vecer 2020 5

3 slavonska vecer 2020 4

3 slavonska vecer 2020 3

3 slavonska vecer 2020 2

Energetska obnova obiteljskih kuća u 2020. godini

energija

25. lipnja 2020. objavljeni su Javni pozivi za građane (su)vlasnike postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada:

- u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
- zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

S do 60% bespovratnih sredstava, građanima će se sufinancira povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom te cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje OIE (sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).

Detaljni tehnički uvjeti propisani su u samom tekstu Javnog poziva, kao i sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu. Prijavu na Javni poziv moguće je izvršiti preko sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda (u kojem je prethodno potrebno izraditi korisnički račun) te ista mora sadržavati:

- Osnovne podatke o prijavi (ispunjava se online, u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda)
- Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu
- Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji
- Izjava prijavitelja i Izjava svih ostalih suvlasnika kuće (poveznica)
- Ako je kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
- Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvadak iz zemljišne knjige u koji je kao vlasnik nekretnine upisana osoba koja traži obnovu, te nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove; ili Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
- Ako se razliku brojevi čestica u dokazu zakonitosti i dokazu vlasništva, potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
- Detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u Izvješću o energetskom pregledu, kojima se potvrđuje zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu
- Fotodokumentaciju postojećeg stanja
- Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (ne stariji od 13. studenog 2012. godine, koji je prihvatljiv ukoliko na kući u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata nisu primjenjivane mjere energetske obnove; u protivnom je potreban certifikat izdan nakon provedenih mjera)
- U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je i Glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19)

Zaprimanje prijava na Javni poziv počinje 1. rujna 2020. (utorak) od 9:00 sati.

Do tog datuma građani trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-Prijave na javne pozive Fonda te imaju mogućnost ispuniti Obrazac za prijavu i učitati potrebnu dokumentaciju. (Klik na "Prijavi se" bit će moguć tek od 1. rujna od 9 sati.)

Više informacija o Javnom pozivu za građane dostupno je na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nakon što prijave budu obrađene, prijavitelji kojima budu odobrena sredstva od Fonda će dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju. Korisnici sredstava zatim imaju rok od 24 mjeseca od dana potpisa ugovora za provedbu energetske obnove i dostavu potrebne dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava. (izvor: www.fzoeu.hr)

VAŽNA OBAVIJEST!

corona virus

Zbog povećanog širenja koronavirusa, a u cilju zaštite zdravlja naših građana molimo sve da u općinske i druge javne prostorije dolaze sa zaštitnom maskom i rukavicama .

Ukoliko nije neophodan dolazak obratite se na

Tel. 431-232, 431-036
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

19. Oriovačke žetvene svečanosti

otvoreno prvenstvo hrvatske 2020 1

U nešto skromnijem ovogodišnjem izdanju Oriovačke žetvene svečanosti nisu prekinule tradiciju očuvanja narodnih običaja i folklora koje već godinama čuvaju mještani ovog kraja od zaborava, odnosno KUD "Luka Ilić Oriovčanin" organizacijom Svečanosti. Svečana povorka i konjske zaprege nažalost nisu bile dio ovogodišnjeg programa, ali to nije umanjilo vrijednost nastupa gostiju i veliki trud domaćina.
Podršku su ovoga puta svojim nastpom dali KUD-ovi iz Vrbja, Gornjih Andrijevaca, Brodskog Stupnika, Slavonskog Broda, Novih Perkovaca i Darde, a ne smijemo zaboraviti ni mladu skupinu KUD-a domaćina koja je svojim nastupom otvorila ovogodišnju manifastaciju i ponosno predstavila svoj KUD.
Iz već poznatih epidemioloških razloga nastup je popraćen u nešto manjem broju posjetitelja, no svoju su podršku kao i svake godine dali predstavnici Općine, načelnik i njegova zamjenica, župnik Obradović te zaborski zastupnik Davor Vlaović.
Po završteku programa, zabavu je preuzeo tamburaški sastav Kristal uz kojeg su posjetitelji barem na kratko zaboravili na sve probleme koje je ove godine svima nama donijela pandemija korona virusa.

FOTOGALERIJA

Postavljena javna hotspot točka za besplatan pristup internetu

wifi4euOpćina Oriovac ovih je dana dobila svoje prve javne hotspot točke za besplatan pristup internetu. Još prošle godine Općina je iskazala interes na raniju inicijativu Vijeća mjesnog odbora Oriovac i kandidirala se za ovakav projekt. Cilj je dakle osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri.
Minimalna zajamčena brzina interneta iznosi 30 Mbps dok maksimlna koju trenutna infrastruktura može ponuditi iznosi 60 Mbps.
Internetom je trenutno pokriveno šire središte Oriovca, a signal je moguće hvatati i većim dijelom Frankopanske ulice uz uvjet optičke vidljivosti klijenta i pristupne točke.
Mreža je prepoznatljiva po nazivu WiFi4EU koji proizlazi iz nazva ovog projekta, a svi spojeni korisnici podatke koriste na vlastitu odgovornost.

Uskoro očekujemo postavljanje identične bežične infrastrukture u Lužanima i Slavonskom Kobašu.

wifi4eu 2

OGLASI


INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png