Odluka o poništenju dijela natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica redovni program

vrtic ivancica logo

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivančica Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  na svojoj sjednici održanoj dana 20.9.2019. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE ZA REDOVNI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU
IVANČICA ORIOVAC NA ODREĐENO VRIJEME

I.

Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem
1. ODGOJITELJA/ICE ZA REDOVNI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU IVANČICA ORIOVAC NA ODREĐENO VRIJEME
koji je objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , web stranici općine Oriovac i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac dana 11.9.2019. godine.

II.

Natječaj se poništava na način da je potrebna 1 (jedna ) osoba , puno radno vrijeme i to zamjena do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, umjesto 2 (dvije) .

III.

Odluka o poništenju dijela natječaja objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac.

 

Oriovac, 20. rujna 2019. god.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac
Anica Hemen

 

Općina Oriovac organizator Dana policije Brodsko-posavske županije

dan policije 2019 1Jučer je u središtu naše općine svečano obilježen Dan policije Brodsko-posavske županije.
Veliki broj posjetitelja mogao je uživati u pokaznim vježbama interventne policije i vatrogasaca DVD-a Oriovac,ali i u izložbi policijske opreme i moderno opremljenih policijskih vozila. Najveće oduševljenje viđenim iskazala su mnogobrojna prisutna djeca.
Svečanost se nastavila u Društvenom domu Oriovac gdje su dodjeljena priznanja zaslužnim građanima i policijskim djelatnicima,a među pohvaljenima našlo se i naše Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac.
U programu su sudjelovale i članice ženske pjevačke skupine KUD-a Luka Ilić Oriovčanin.

dan policije 2019 2

dan policije 2019 4

dan policije 2019 5

dan policije 2019 6

dan policije 2019 7

dan policije 2019 8

dan policije 2019 10

dan policije 2019 17

dan policije 2019 15

Financijsko izvješće o troškovima izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

opcina oriovac

Na temelju članka 79. stavak 7. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj: 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ORIOVAC objavljuje

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA
IZBORA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA
ODRŽANIM 5. SVIBNJA 2019.

pdfIzvješće

 

Oriovac, 20.09.2019.godine.

LED rasvjeta u Lužanima - I. faza

ministarstvo reg razvoja i fondova euNačelnik općine Oriovac Antun Pavetić potpisao je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju izgradnje javne rasvjete u naselju Lužani – I.faza u iznosu od 250.000,00 kuna.
Sredstva su osigurana kroz PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE I PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU 2018.Izgrađena je trasa javne rasvjete u Lužanima počev od „Orljavskog mosta“ prema centru u dužini od 1165 metara i ovih dana očekujemo puštanje u pogon.
Ukoliko investicija po najpovoljnijem ponuditelju iznosi 384.608,75 kuna, te će uz sredstva EU općina Oriovac izdvojiti iz svog proračuna još 134.608,75 kuna.
Postavljanjem javne rasvjete riješen je problem neosvijetljenog odnosno slabo osvijetljenog izuzetno prometnog dijela naselja Lužana na županijskoj cesti, čime je osigurana veća sigurnost u prometu za motorna vozila, a najviše za pješake, bicikliste i školsku djecu koja prometuju istom.
Izgradnjom ove trase smanjen je udio neizgrađenosti javne rasvjete predviđene cjelokupnim projektom, a koje se nadamo završiti u 2020.godini.

luzani rasvjeta 1 faza 1

luzani rasvjeta 1 faza 2

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac

opcina oriovac

Općina Oriovac započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac (u daljnjem tekstu ID PPU Općine Oriovac) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko posavske  županije od 24. srpnja 2018. KLASA:  351-02/19-01/22  , URBROJ: 2181/1-03-19-2 od 5. 9. 2019. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Oriovac. Nacrt Odluke sa pripadajućom dokumentacijom predmetnog Plana  je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  PPU Općine Oriovac  objavljuje se na web stranici Općine Oriovac.

 

pdfODLUKA

 

Raspisan javni natječaj za dodjelu stipenija za ak. god. 2019./20.

opcina oriovac

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/2015)  i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac Klasa: 022-01/15-01/35, Urbroj: 2178/10-04-15-1 od 29.svibnja 2015.godine, Načelnik općine Oriovac dana 17.09.2019.godine raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima
s područja općine Oriovac

Za  akademsku godinu 2019/2020.godinu  dodijelit će se 9 (devet) stipendija.
Korištenje odobrene stipendije nastupa po potpisivanju ugovora i  iznosi  800,00 kuna mjesečno.

pdfJavni natječaj

Poziv mještanima na obilježavanje Dana policije

dan policije 2019Ove godine Policijska uprava Brodsko-posavske županije odlučila je blagdan sv. Mihaela, zaštitnika policije i Dan policiji obilježiti upravo u našoj općini i to 19.rujna 2019. sa početkom u 10.00 h. Program će početi polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Oriovcu, a nastaviti će se izložbom policijske opreme, tehnike i vozila i pokaznom vježbom interventne jedinice policije ,a zatim će uslijediti svečani program u Društvenom domu u Oriovcu.
Pozivamo sve mještane općine Oriovac da dođu na ovu veliku svečanost u park u Oriovac i da tako zajedno uveličamo ovaj veliki dan.

"Otrovi" organizirali još jednu hvale vrijednu tribinu "Moral, savjest, vjera"

moral savjest vjera 113. rujna 2019. Udruga veterana dragovoljaca domovinskog rata "Otrovi" organizirala je još jednu hvale vrijednu tribinu pod nazivom "Moral, savjest, vjera". Ova je tema naročito veliki problem današnjeg vremena. Susret je počeo svetom misom u 18 sati u župnoj crkvi u Lužanima koju su predvodili prof.dr.sc.Tonči Matulić i vlč. Saša Paveljak. Potom je u društvenom domu održana tribina koju su predvodili naši vrsni poznavatelji vjere, savjesti i morala, predavači prof.dr.sc. Dubravka Hrabar, profesorica Pravnog fakulteta Zagreb, i prof.dr.sc.Tonči Matulić, profesor KBF-a Zagreb.
Tribinu je otvorio predsjednik UVDDR-a, Ivan Didaković, dok se u svom izlaganju prof. Hrabar bavila pitanjem "Ima li mjesta zabrani priziva savjesti?". Temeljito je prožela pojam savjesti koja prebiva u svakome od nas. Usko je povezala svoju praksu primjerima iz života sa savješću i moralom pri čemu si postavljamo pitanje jesu li zakoni koje ljudi donose moralni i jesu li doneseni po savjesti. Pitanje savjesti dotiče pitanje nesavršenosti ljudskih zakona. Ljudski zakoni se često mijenjaju što je dokaz da oni nisu dobri. Nasuprot tome Božji zakoni i Božja pravda su nepromjenjivi.

Prof. Matulić je kroz moral i savjest naglašenije obradio vjeru svakog pojedinca te nas poučio da  vjernik nije šizofrenik ili dvoličnjak, nego je vjernik uvijek cjelovita doslijedna osoba koji zna koja mu je svrha. Preko vjere dotakao je moral pojedinca koji bi trebao pomoći donositi valjane zakone.
Da bi zakon u savjesti bio obvezujući, on mora zadovoljiti jedan od osnovnih kriterija, a taj je da zakon mora biti moralan, čestit.

Pjesmom "Čuj nas, Majko" i "Lijepa naša" MPS "Starotopoljani" su jačali krćanski duh i domoljublje ove tribine, a izvedbama se pridružila i Marija Stažić s vokalnom izvedbom pjesme ”Eli, Eli, lama sabahtani”.
Tribinu je posjetila i zamjenica načelnika Željka Čorak.

moral savjest vjera 7

moral savjest vjera 3

moral savjest vjera 4

moral savjest vjera 5

moral savjest vjera 2

moral savjest vjera 8

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

opcina oriovac

kojim Vas pozivamo na 17. sjednicu Općinskog vijeća općine Oriovac koja će se održati  18.9.2019.godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac sa sljedećim

D N E V N I M    R E D O M :

1. Usvajanje zapisnika sa 16.sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualan sat
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.godinu – izvjestitelj Antun Pavetić
4. Donošenje Odluke o korekciji financijskog rezultata za 2019.godinu – izvjestitelj Antun Pavetić
5. Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite općine Oriovac – izvjestitelj Željka Čorak
6. Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 2019.godine – izvjestitelj Antun Pavetić
7. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva općine Oriovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – izvjestitelj Anica Hemen
8. Zaključak o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Savjeta mladih općine Oriovac – izvjestitelj Anica Hemen
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ – izvjestitelj Anica Hemen
10. Donošenje Odluke o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića “Ivančica Oriovac“ – izvjestitelj Anica Hemen

 S poštovanjem,

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu.

pdfP O Z I V

 

Natječaj za prijem u radni odnos - odgojitelj/ica redovni program

vrtic ivancica logo

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivančica Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos radnika


1. ODGOJITELJ/ICA  ZA REDOVNI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU IVANČICA ORIOVAC NA ODREĐENO VRIJEME

          
- 2 osobe, puno radno vrijeme ,
(1 osoba zamjena do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, 1 osoba zbog povećanog obima posla)

UVJETI: prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13):

1. Osobe sa preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema  u  skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij  ili  specijalistički studij određene vrste
2. Stručni ispit

Pored navedenih uvjeta  kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanjstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta
- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat  po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke  o prijemu u radni odnos.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13)
     
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti prijama u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je prema odredbama članka 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat, koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju određene posebnim propisom Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji- članak 103. Zakona.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz  o utvrenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona.

Kandidati trebaju naglasiti za koje radno mjesto se prijavljuju.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navede u tekstu natječaja.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit slijedeće dokumente:

1. Životopis
2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice)
4. Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
5. Preslik uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)  sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN  10/97 ,107/07 i 94/13)
6. Elektronički zapis o radno pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatkog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku  na adresu

DJEČJI VRTIĆ  „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC
Luke Ilića bb
35250 Oriovac
 s naznakom
«Natječaj za odgojitelja»

Nepotpune i nepravovremene prijave  neće se razmatrati.

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

O rezultatima provedog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

BROJ:
Oriovac, 11. rujan 2019. god.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac
Anica Hemen

 

Natječaj za prijem u radni odnos - odgojitelj/ica program predškole

vrtic ivancica logo

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivančica Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos radnika

1. ODGOJITELJ/ICA  ZA PROGRAM PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINI:

- ORIOVAC , 1 osoba puno radno vrijeme,
- BRODSKI STUPNIK , 1 osoba puno radno vrijeme,
- SIBINJ, 1 osoba puno radno vrijeme,
                1 osoba pola radnog vremena,
- BEBRINA , 1 osoba puno radno vrijeme,
- PODCRKAVLJE , 1 osoba pola radnog vremena,
- GARČIN , 1 osoba puno radno vrijeme,
- DONJI ANDRIJEVCI , 1 osoba puno radno vrijeme   

UVJETI: prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13):

1. Osobe sa preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema  u  skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij  ili  specijalistički studij određene vrste
2. Stručni ispit

Pored navedenih uvjeta  kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanjstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta
- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat  po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke  o prijemu u radni odnos.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13)
     
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti prijama u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je prema odredbama članka 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat, koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju određene posebnim propisom Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji- članak 103. Zakona.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz  o utvrenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona.

Kandidati trebaju naglasiti za koje radno mjesto se prijavljuju.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navede u tekstu natječaja.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit slijedeće dokumente:

1. Životopis
2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ili osobne iskaznice)
4. Preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
5. Preslik uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)  sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN  10/97 ,107/07 i 94/13)
6. Elektronički zapis o radno pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatkog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku  na adresu

DJEČJI VRTIĆ  „IVANČICA ORIOVAC“ ORIOVAC
Luke Ilića bb
35250 Oriovac
 s naznakom
«Natječaj za odgojitelja»

Nepotpune i nepravovremene prijave  neće se razmatrati.

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

O rezultatima provedog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

BROJ:
Oriovac, 11. rujan 2019. god.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac
Anica Hemen

OGLASI


INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png