Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta

ministarstvo poljoprivrede 2018Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljujeO B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 2299/1 u k.o. Slavonski Kobaš, oranica
površine 5732 m2 (0,5732 ha), tržišna cijena iznosi 12.667,72 kn


Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac za k.č.br. 2299/1 u k.o. Slavonski Kobaš.

Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemijišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine", broj 120/2013).
Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministar Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

 

pdfObavijest

Mještani općine zapalili svijeće u sjećanje na grad Vukovar

vukovar 1Večeras su brojni mještani u spomen na pad Vukovara zapalili svoje lampione kako u centru Oriovca tako i u centrima svih okolnih sela. Svjetlost svijeća probijala se ove noći 17. studenoga i s mnogih prozora i balkona. Sjećanje je to na najstražnije trenutke razaranja Hrvatske u Domovinskom ratu čime zasluženo grad Vukovar nosi ime grada heroja.
Točno u 19.30 pred crkvom sv. Emerika dio je mještana okupljen u molitvi koju je predvodio župnik Zdravko Radoš, iskazalo svoju zahvalnost svim žrtvama grada Vukovara. Molitvi je nazočio i načelnik Općine, Antun Pavetić te predstavnici Savjeta mladih.

vukovar 3

vukovar 2

vukovar 4

 

Uskoro stižu paketi hrane za najpotrebitije s područja Općine Oriovac

humanitarni paket 2018Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod u suradnji s Općinom Oriovac idući tjedan će podijeliti pakete hrane iz projekta "Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje" koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Paketi će biti uručeni najugroženijim mještanima s područja naše općine, a pakete će im dostaviti predstavnici Crvenog križa i djelatnici komunalnog pogona općine Oriovac.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN

opcina oriovac

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11 i 04/18.), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto

1. REFERENT ZA FINANCIJE I PRORAČUN
 - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Služba se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme , uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

− punoljetnost,

− hrvatsko državljanstvo,

− zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati  moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

- srednja stručna sprema ekonomske  struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na osobnom računalu,
- položen državni stručni ispit.

 

pdfJavni natječaj

pdfObavijest i upute kandidatima

pdfIzjava o nekažnjavanju

pdfIzjava - rad na računalu

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA SOCIJALNU SKRB

opcina oriovac

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. 61/11 i 04/18.), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto

1. REFERENT ZA SOCIJALNU SKRB
 - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Služba se zasniva na pola radnog vremena  ( 4 sata ) na neodređeno  vrijeme , uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

− punoljetnost,

− hrvatsko državljanstvo,

− zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati  moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

- srednja stručna sprema ekonomske  ili tehničke struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na osobnom računalu,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit „B“ kategorije

pdfJavni natječaj

pdfObavijest i upute kandidatima

pdfIzjava o nekažnjavanju

pdfIzjava - rad na računalu

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK

opcina oriovacNa temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. 61/11 i 04/18.), članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac, Voditeljica Odsjeka za lokalnu samoupravu, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto

1. KOMUNALNI DJELATNIK
 - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Služba se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme , uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

− punoljetnost,

− hrvatsko državljanstvo,

− zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati  moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

- niža stručna sprema ili osnovna škola,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

pdfJavni natječaj

pdfObavijest i upute kandidatima

pdfIzjava o nekažnjavanju

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oriovac

opcina oriovac

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br, 86/08, 61/11, 04/18) i članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 74/10), Načelnik općine Oriovac dana 02.11.2018.godine donosi

 

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE ORIOVAC


Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općina Oriovac KLASA: 022-01/18-01/15, URBROJ: 2178/10-03-18-1 od 9.3.2018.godine mijenja se članak 5. i glasi:
„ U odsjeku za lokalnu samoupravu sistematizirana su slijedeća radna mjesta:
• Voditelj odsjeka za lokalnu samoupravu
• Komunalni redar
• Referent – administrativni tajnik
• Referent za društvene djelatnosti
• Referent za socijalnu skrb.“


Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac objaviti će se na oglasnoj ploči općine Oriovac i na službenoj stranici općine – www.oriovac.hr


OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC


KLASA: 022-01/18-01/5
URBROJ: 2178/10-03-18-2

Oriovac, 02.11.2018.godine.


NAČELNIK

Antun Pavetić

 

 

Predstavnici Općine položili vijenac povodom blagdana Svih Svetih

svi sveti 2018 1Načelnik Antun Pavetić, njegova zamjenica Željka Čorak i predsjednik općinskog vijeća Općine Oriovac Josip Jagodar, povodom dana Svih Svetih, položili su vijenac kod centralnog spomenika u Oriovcu za sve poginule branitelje u Domovinskog rata, ali i za sve civilne žrtve, kao i za one koji su desetljećima prije osamostaljenja Hrvatske ginuli za nju. Neka im je vječna hvala i slava i laka im hrvatska zemlja....

svi sveti 2018 3

4. Dječji folklorni susreti u Lužanima

4 djecji folklorni susreti 2018Potaknuti idejom da čuvanje tradicije i kulturne baštine svoga kraja mora krenuti od najranije dječje dobi,  članovi KUD-a Graničar, s predsjednicom Danijelom Vinković i voditeljicom dječje skupine Anitom Lovrić,  već 4. godinu za redom održavaju dječju smotru JESEN STIGLA, SVEGA SADA IM.

Ove godine na smotru su stigla djeca iz susjednih mjesta, ali i županija. Tako su Sudionici stigli iz KUD - a Zrinski, Brodski Stupnik, KUD - Ivan Filipović, Velika Kopanica, KUD- a „Ivo Čakalić“Kaptol, Požeško - slavonska županija i KUD “DONJA POSAVINA” GUŠĆE, Sisačko- moslavačka županija.

Svaka skupina pokazala je dio tradicije svoga kraja, s naglaskom na dječje igre i plesove. Uz očuvanje plesa i pjesme, ide i briga o narodnoj baštini tj. odjeći i obući naših predaka. Svaka skupina pokazala je koliko je naša domovina raznolika i na malom području udaljenosti svega najviše100km. Bogatstvom ruha posebno su nas dojmile narodne nošnje KUD- a Donja posavina, sve redom originalne i stare nekoliko desetljeća. Boje i način izrade samo su dokaz velikog truda i rada žena u prošlosti.

Važno je bilo pokazati kako su se djeca nekada igrala. Igra je važan dio dječjeg života i treba je njegovati. U prošlosti su se kroz igru razvijale i učile vještine važne za cijeli život. Zbog toga smo ove godine organizirali natjecanje u ručnom čišćenju (runjenju) kukuruza. Predstavnici svake skupine su imali zadatak u 2 min očistiti što više zrnja s klipa kukuruza. Iako su za natjecanje saznali pred sam nastup, jako dobro su se snašli. Pobjednik je bio predstavnik KUD - a Zrinski iz Brodskog Stupnika.

Djeca su s veseljem sudjelovala i navijala za svoje predstavnike, koji su na kraju dobili zahvalnice za sudjelovanje i male poklone,  koje su izradili najmlađi članovi KUD -a Graničar, Lužani, na svojim radionicama.

Svi članovi KUD-a Graničar, nadaju se da će roditelji i djeca prepoznati trud koji se ulaže u radu s djecom,  da bi što više djece i mladih postali čuvarima baštine i tradicije. Ujedno pozivaju svu djecu okolice da im se pridruže na plesnim probama i radionicama svake nedjelje u 17h, u prostorijama KUD-a.

FOTOGALERIJA
  

Održana smotra pripadnika civilne zaštite općine Oriovac

smotra civilne zastite 2018 1Dana 25.10.2018. održana je smotra civilne zaštite Općine Oriovac. U vijećnici Općine pripadnike je dočekala zamjenica načelnika, Željka Čorak koja je ujedno obnaša i ulogu zapovjednika postrojbe.
Nakon pozdravnih riječi, riječ je uzeo g. Nožina, vlasnik tvtke In konzalting d.o.o. koji je dao kratki osvrt na razdoblje koje je pred nama, a kratkom prezentacijom predstavnik Područnog ureda DUZS-a Slavonski Brod, pripadnike Tima civilne zaštite upoznao je s pravima i obvezama koje imaju.
Za sve pripadnike civilne zaštite u pripremi su i iskaznice s fotografijom kao i zaštitna radna odora koju će svaki pripadnik zadužiti.

smotra civilne zastite 2018 2

Domaćim OPG-ovcima prezentirana nova mineralna gnojiva

vita kemija predavanje 2018 124.10.2018. u suradnju i s Hrvatskom poljoprivredno-šumarsko savjetodavnom službom održana je prezentacija tvrtke Vita Kemija d.o.o. na temu gnojidbe. Prezentirajući proizvode svoje tvrtke, g. Marijan Brkić je okupljene poljoprivrednike upoznao s doista širokom paletom prozivoda naglašavajući kako naša tla znaju biti dosta kisela i siromašna mineralima, a upravo su mineralna gnojiva, organska mineralna, vodotopiva, tekuća, organska i folijarna gnojiva dobar izbor koji se pokazao na terenu i polučio dobre rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji.

Tvrtka Vita Kemija d.o.o. ima sjedište u Zadru, a dio je međunarodne mreže proizvođača i distributera gnojiva posljednje generacije. Grupaciju čine tvrtke; Siriac S.R.L, Galenich S.R.L, Zoberbac S.R.L, Fertinagro S.R.L i Solphochimica S.R.L.

Predavanju su se pridružile i djelatnice savjetodanve službe, Marina Kršić i Marija Milašin, koje su svojim znanjem proširile izlaganje o gnojidbi, a također obradile i važnu temu koja predstavlja pravu prijetnju hrvatskim vinogradima, zlatnu žuticu vinove loze.

vita kemija predavanje 2018 2

vita kemija predavanje 2018 3

OGLASI


INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png