2019.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

19. sjednica Općinskog vijeća

pdfIzmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2019.
pdfAnaliza stanja sustava civilne zaštite 2019.
pdfGodišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020. - 2022.
pdfIzmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. na području općine Oriovac
pdfIzmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata na području općine u 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019.
pdfIzmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2019.
pdfOdluka o donošenju plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oriovac za 2020.
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Oriovac
pdfOdluka o poticanju poljoprivrede na području općine Oriovac
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2020.
pdfOdluka o sufinanciranju doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac
pdfProgram javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2020.
pdfProgram kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2020.
pdfProgram javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2020.
pdfProgram rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini za 2020.
pdfProgram socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2020.
pdfSmjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. - 2021. - Općina Oriovac
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i dio razgradivog komunalnog otpada na području općine Oriovac
pdfIzmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine oriovac u 2019.
pdfProgram tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2020.
pdfOdluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oriovac u privatnom Dječjem vrtiću Sunčica Oriovac u 2020.
pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.
pdfProgram utroška sredstava ostvarenih od promjene namjene polj. zemljišta za 2020.
pdfIzmjene i dopune Programa korištenja sredstava od raspolaganja polj.zemljištem u vlasništvu RH za 2019
pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
pdfProgram utrošak sredstava naknade za zadržavanje nezak.izgrađenih zgrada za 2020.
pdfProgram-korištenje sredstava od raspolaganja polj. zemljišta - 2020.
pdfProračun općine Oriovac za 2020.
pdfOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2020.
pdfZapisnik s 19. sjednice

14. sjednica Općinskog vijeća

pdfOdluka o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac
pdfOdluka o 5. izmjenama i dopunama PPU BPŽ
pdfOdluka o donošenju plana upravljanja imovinom u 2019. u vlasništvu općine Oriovac
pdfOdluka o korištenju sportskih objekata u 2019.
pdfOdluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika
pdfOdluka o ukidanju statusa javnog dobra - k.o. Živike
pdfOdluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Oriovac i fizička osoba
pdfOdluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada s područja općine Oriovac

pdfIzmjena Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oriovac
pdfIzvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2018.

pdfIzvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2018.

pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2018.

pdfZaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj - prosinac 2018.
pdfZaključak - Usvajanje izvješća o radu i financijsko izvješće Savjeta mladih općine Oriovac za 2018.
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2018.
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017.

pdfZapisnik s 14. sjednice

 

13. sjednica Općinskog vijeća

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  29.4.2020.


Dana 1.5.2020.god. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac.
Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen  8.5.2020. prilikom redovnog pražnjenja.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png