razvojna strategija opcine oriovac 2017


Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png

2017.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

4. sjednica


pdfIzmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za 2017.

pdfIzmjene i dopune Odluke o lokalnim porezima
pdfIzmjene i dopune odluke o osnivanju poduzetničke zone za malo i srednje poduzetnišvo
pdfOdluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje 2017. - 2022.
pdfPlan gospodarenja otpadom Općina Oriovac nadopuna
pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina
pdfOdluka o najmu stanova
pdfOdluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
pdfPlan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oriovac za 2017.
pdfPrijedlog za dodjelu financijskih sredstava za Prioritetno područje 1
pdfStrategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Oriovac za razdoblje 2017. - 2022.
pdfPoziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća
pdfZapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća

 

3. sjednica


pdfOdluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
pdfOdluka o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu
pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Oriovac za 2017.
pdfRješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog povjerenstva
pdfRješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
pdfZaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017.
pdfOdluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oriovac u privatnom dječjem vrtiću Sunčica Oriovac

pdfZapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća
pdfPoziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća

 

2. sjednica


pdfOdluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
pdfOdluka o imenovanju potpisnika žiro-računa općine Oriovac
pdfOdluka o općinskim porezima
pdfOdluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
pdfOdluka o visini naknade za nazočnost na sjednicama Općinskog vijeća
pdfOdluke o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza općine Oriovac
pdfRješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća
pdfRješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun
pdfRješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik
pdfZapisnik
pdfPoziv

 

1. sjednica


pdfRješenje o  izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac
pdfRješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac
pdf1. konstituirajuća sjednica općinskog Vijeća - 2017.
pdf1. konstituirajuća sjednica Vijeća 2017 - Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva
pdfRješenje o verifikaciji mandata izabranim vjećnicima
pdfPoziv

 

22. sjednica


pdfIzvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2016.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2016.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. u 2016.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2016.
pdfOdluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje općine Oriovac
pdfOdluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje 2017.
pdfNacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Oriovac za razdoblje 2017. - 2022.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2016.
pdfIzvješće o financiranju programa projekata i aktivnosti udruga iz proračuna općine Oriovac u 2016.
pdfIzvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2016.
pdfIzvješće o izvršenju Plana nabave za 2016.
pdfIzvješće o ostvarenju plana i programa rada vlastitog pogona u 2016.
pdfIzvještaj o izvršenju proračuna općine Oriovac za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016.
pdfOdluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac za projekt „Izgradnja društvenog doma Bečic"

pdfOdluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac za projekt  „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog doma Oriovac“

pdfZapisnik

 

21. sjednica


pdfIzvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2016.godini

pdfOdluka o izboru članova Savjeta mladih općine Oriovac

pdfZaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2016.godini

pdfIzvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade  u prostoru u 2016.

pdfZaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj - prosinac 2016.
pdfRješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2016.
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2016.

pdfOdluka o gospodarenju reciklažnog dvorišta

pdfIzvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2016.godinu

pdfIzvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2016.

pdfPoziv za 21 sjednice

pdfZapisnik s 21 sjednice