ODLUKE OPĆINE ORIOVAC

wordOdluka o utvrđivanju kriterija, načina korištenja i visine naknade za najam poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu općine Oriovac za potrebe predizborne promidžbe
wordOdluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Oriovac
wordOdluka o usvajanju temeljnog financijskog izvještaja Proračuna općine Oriovac za 2015. godinu
wordOdluka o davanju u zakup poslovnog prostora Hrvatskoj pošti
wordOdluka o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
wordOdluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
wordOdluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica Oriovac
wordOdluka o dodjeli subvencije u 2016. godini - Udruga proizvođača mlijeka BPŽ
wordOdluka o najmu domova u predizborne svrhe - 2015.
wordIzmjene i dopune Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Oriovac
wordOdluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2015
wordOdluka - davanje suglasnosti općine Oriovac o pristupanju urbanom području Slavonski Brod
wordOdluka o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica
wordOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
wordOdluka o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac 2015.
wordOdluka o raspodjeli sredstava KUD-ovima u 2015.
wordOdluka o izradi Programa ukupnog razvoja općine Oriovac od 2015. do 2020.
wordOdluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati dodjelom koncesije na području općine Oriovac
wordOdluka o načinu i uvjetima korištenja Društvenih domova na području općine Oriovac
wordOdluka o usvajanju temeljnog financijskog izvještaja Proračuna općine Oriovac za 2014.
wordOdluku o raspodjeli sredstava sportskim udrugama na području općine Oriovac u 2015.
wordOdluka o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2015.
wordOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
wordOdluka o preimenovanju ulica na području općine Oriovac
wordOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2015.
wordOdluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja općine Oriovac
wordOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2015.
wordZaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015.

wordOdluka o popisu imovine, obveza i potraživanja - 2014.
wordZaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja u 2014.
wordIzmjene i dopune Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području općine Oriovac - 2014.
wordOdluka o socijalnoj skrbi
wordOdluka o objavi javnog prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta - 2014.
wordIzmjene i dopune Statutarne odluke o pravilima za izbor članova VMO
wordOdluka o raspisivanju izbora za članove VMO - 2014.
wordOdluka o prijenosu vlasništva na komunalnim vodnim građevinama
wordOdluka - održavanje javne rasvjete
wordOdluka o raspodjeli proračunskih sredstava Kulturno-umjetničkim udrugama na području općine Oriovac u 2014.
wordZaključak o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice u 2013.
wordOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2014.
wordOdluka o usvajanju temeljnog financijskog izvještaja proračuna za 2013.
wordODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA PISANI UGOVOR- na području općine Oriovac
wordZaključak o usvajanju izvješća o finaniranju Programa projekata i aktivnosti udruga iz Proračuna u 2013.
wordZaključak o usvajanju izvješća Program kultura 2013.
wordZaključak o usvajanju izvješća Program šport 2013.
wordZaključak o usvajanju izvješća socijalni program 2013.
wordOdluka o dodjeli financijske pomoći - Ankica Prozorac
wordOdluka o rasporedu FIN.SREDSTVA 2014.- šport
wordStatutarna odluka o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora
wordOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2014.
wordOdluka o oslobađanju plaćanja dijela zakupnine za korištenje poljoprivrednog zemljišta Antun Sekulić
wordOdluka o trošenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta
wordOdluka o imenovanju ulice u naselju Oriovac 2013.
wordOdluka o preimenovanju ulica na području općine Oriovac
wordOdluka o nerasvrstanim cestama
wordZaključak - izvješće načelnika siječanj - lipanj 2013.
wordOdluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara 2013.
wordOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 30.6.2013.
wordOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2013. - 3.sjednica Vijeća
wordOdluka o izradi Strategije razvoja općine Oriovac 2013.
wordOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine 2013.
wordOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
wordOdluka o imenovanju ulice u naselju Oriovac 2013.
wordOdluka o agrotehničkim mjerama - 2013.
wordOdluka o raspisivanju javnog natječaja - prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Oriovac - 2013.
Odluka - naknada za nazočnost na sjednicama 2013.
Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda - 2013.
Odluka o određivanju službenika za informiranje - 2013.
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja - 2013.
Odluka o pravu raspolaganja novčanim sredstvima općine Oriovac - 2013.
Odluka o stambenom zbrinjavanju hrvatskog branitelja - Ivan Vrhovec
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Oriovac
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Katalog informacija Općine Oriovac
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu Koncesije prijevoza pokojnika za Općinu Oriovac
Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih
poslova na području općine Oriovac

 

 

 

OGLASI


1.

Posao... 18.03.2018.


Traži se djelatnica za rad u trgovini "Suzana" u Oriovcu.
Sve upite i zamolbe poslati ili osobno donijeti u sjedište tvrtke T.O. "Suzana" u Novoj Kapeli na adresi Kralja Tomislava 12. Zamolbe se primaju do 10.04.2018.

INFORMACIJE


PPUO

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png