Razvojna strategija općine Oriovac

grb

Vodič za građane - proračun za 2024.

proracun

TZ Meridiana Slavonica - vodič

corona

Izjava o pristupačnosti internetske stranice

kalendar

Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

POZIVAMO MJEŠTANE GORE NAVEDENIH NASELJA KOJI SU PRETRPILI ŠTETU UZROKOVANU OLUJNIM NEVREMENOM PRAĆENOG JAKOM TUČOM DANA 01.07.2024. GODINE NA STAMBENIM I POSLOVNIM OBJEKTIMA KAO I NA VIŠEGODIŠNJIM NASADIMA VOĆA I VINOGRADA DA PODNESU ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE KAKO JE NIŽE NAVEDENO.

 

Župan Brodsko-posavske županije dana 08.srpnja 2024. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom praćenog jakom tučom.

Nastala šteta  prijavljuje se  osobno u prostorijama općine ( vijećnica) radnim danom od

8,00 – 15,00 sati , najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

 

U prijavi obvezno priložiti:

- Popunjen i potpisan Obrazac PN – prijava štete

- Rješenje o izvedenom stanju ili zahtjev da je pokrenut postupak donošenja rješenja o  izvedenom stanju (za štete na građevinskim objektima)

- Izvadak iz ARKOD-a (za štete na višegodišnjim nasadima)

- Broj računa za uplatu sredstava

 

Uz zahtjev priložiti dokaze o šteti (fotodokumentaciju, preslike računa itd.) radi bržeg postupanja nadležnih tijela.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda prikupiti će podatke o šteti, obraditi ih te proslijediti županijskom povjerenstvu.

Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete (PN obrazac) dužni upisati ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete, a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

- štete na imovini koja je osigurana,

- štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine,

- neizravne štete,

- štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela,

- štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom,

- štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona

- štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Iznimno  sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave ( dokaz o ostvarenom pravu – rješenje ili drugi odgovarajući dokaz)

PRILOZI:

Dodatne informacije  mještani mogu dobiti na telefon 035/ 431-232 ,431-036.

NAJAVE

 
 
 
 NE IDEM IZ SLAVONIJE
 
RIBARSKE VEČERI
 
SAVA BEACH VOLLEYBAL 
 
 

INFORMACIJE


reciklazno

ora

oriokom

vrtic

icon projekti

icon zastita zivotinja

komunalno

 dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informiranje:
Ana Bićanić Margetić
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 099/712-1349
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar:
Dubravko Kolundžić
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


bpz.jpgfond-za-zastitu.jpglogo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-ora.jpglogo-uvvoo.pngmin-kulture.jpgmin-pro-ured.jpgmin-reg-razvoja.jpgora.pngoriokom.jpgslagalica.jpgsreddrzuredzademografiju.pngvrtic.png