Javni natječaj za program „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II"

zazeli 2018

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 s datumom 17.06.2020. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza II„ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0117 Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela objavljuje:

 JAVNI POZIV
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi II“ u projektu „Zajedno s osmijehom“

Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Nova Kapela i Općine Oriovac da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zajedno s osmijehom“ za radno mjesto DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

S područja općine Oriovac će se zaposliti 29 žena.

- Broj traženih radnika: 60
- Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području Općine Nova Kapela i Općine Oriovac
- Radno vrijeme: puno radno vrijeme
- Vrsta Ugovora: Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme
- Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naznakom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz statusa skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)
Opis poslova:
- Pomoć u dostavi namirnica
- Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
- Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika
- Briga o higijeni
- Pomoć u socijalnoj integraciji
- Pomoć u posredovanju u ostvarenju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
- Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
- Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
- Ostale usluge za kojima se pojavi potreba

Prijavi je potrebno priložiti:
- zamolbu podnositelja prijave,
- životopis podnositelja prijave,
- presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
- potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebnoje da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
- presliku osobne iskaznice
- uvjerenje da se protiv osobe koja podnosi prijavu ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave.


Prijave se dostavljaju u roku od deset (10) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnoj službi Slavonski Brod i ispostavi Nova Gradiška. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte na adresu:
Udruga hrvatskih umirovljenika općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela
s naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI - Zajedno s osmijehom – NE OTVARAJ“

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj mobitela 091/594-4397. Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama Općina na čijem području se projekt provodi (Općine Nova Kapela i Općine Oriovac).
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog javnog poziva bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obaviještene. Obavijest o prijemu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: UDRUGA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA OPĆINE NOVA KAPELA
Kontakt:
pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 9, NOVA KAPELA

Link na natječaj: burza rada

OGLASI


INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png